HomeХобби и стильRelated VideosMore From: SaglikTv

Ömrünüzü kisaltan aliskanliklardan kurtulun! - Dr. Mehmet Öz

449 ratings | 56947 views
Ömrünüzü kisaltan aliskanliklardan kurtulun! - Dr. mehmet Öz
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (2)
Nalan egricayir (2 months ago)
Ne kadar sağlıksız besleniyoruz nekadar şey var onu yiyoruz veee.. Nekadar stres yapıyoruz spor zaten yok ölüm bize geliyor bu durumda malesef çokkkkk üzgünüm yiyemiyorum.
marksman (9 months ago)
Neredeyse hepsi var bende

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.