HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Sağlıklı Yaşam

Spermi Yutarsanız Ne Olur

7725 ratings | 3745159 views
Spermi Yutarsanız Ne Olur, sperm midede sindirilir mi, kadın spermi içilirmi, sperm midede kalır mı, hamilelikte sperm yutmak bebeğe zarar verirmi, sperm yutunca hamile kalinirmi, sperm nelere iyi gelir, spermin erkeklere faydaları, kendi spermini yemek, "OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ " Biz, ilaçsız yaşamı savunuyoruz. İnsan vücudu bir bütündür. İyilik ve sağlık hali, insanın fizyolojisiyle, psikolojisiyle, yaşadığı çevreyle, yedikleri içtikleriyle, duygulanımıyla birlikte oluşur. İnsan organizması, hastalıklardan korunabilme ve hastalandığı zaman kendi kendini iyileştirebilme yeteneğine sahiptir. Gerçek yaşam ilaçsız yaşamdır.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (33)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.