Home
Videos uploaded by user “PelsserRedCentrum”
Wonderen bestaan! Tim's moeder vertelt over ADHD en het RED-dieet. Een hartverscheurend verhaal...
 
05:08
Hoe het leven van een kind met ADHD en ODD, na velen jaren van ernstige gedragsproblemen, drastisch veranderde door middel van het RED-dieet. Het verhaal van de moeder van Tim... Tim had sinds de peuterleeftijd ernstige gedragsproblemen. Ondanks heel veel zorg, uitgebreide hulpverlening, opname, medicatie en speciale begeleiding op school en thuis had Tim zowel thuis als op school grote gedragsproblemen. In februari 2011 besteedden de media veel aandacht aan de publicatie van de INCA-studie in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Ook de moeder van Tim hoorde dit en was verbijsterd door de resultaten van het onderzoek naar voeding en ADHD: bij 60% van de kinderen werd ADHD veroorzaakt door een overgevoeligheid voor normale voeding! Ze was zeer onder de indruk en wilde dit ook bij Tim laten onderzoeken. Tim, inmiddels 13 jaar oud, nam deel aan het PVG-onderzoek (Pelsser Voeding en Gedrag-onderzoek). In deze film vertelt de moeder van Tim hoe haar zoon, dankzij het RED-dieet, veranderde van een moeilijk kind met agressieve buien in een doodgewone puber. De grote vraag is hoe het leven van Tim en zijn gezin eruit gezien zou hebben wanneer hij niet pas op zijn 13e, maar al op zijn 2e gestart zou zijn met het PVG-onderzoek... Hoeveel kosten, hoeveel moeite en vooral hoeveel verdriet zouden het gezin dan bespaard zijn gebleven? Preventie van ADHD is dus mogelijk: kinderen die op voeding reageren vertonen na het RED-dieet doorsnee gedrag. Zij voldoen niet meer aan de criteria voor ADHD en hebben geen medicatie meer nodig. Het PVG-onderzoek is door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als een bewezen effectieve interventie. Het strenge dieet duurt niet levenslang. Als kinderen reageren op het 5 weken durend RED-dieet, dan wordt vervolgens onderzocht op wélke voeding ze reageren. Daarna hoeven ze slechts een paar voedingsmiddelen te vermijden: het voedingspatroon wordt dus weer nagenoeg normaal. Kijk ook naar: - "Ik kan alles weer terugvinden in mijn hoofd": het verhaal van Tim, een jongen met ADHD en ODD... In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, vertelt Tim samen met zijn zus over hoe zijn leven was vóór het RED-dieet, met medicatie. Ook beantwoordt hij de vraag of medicatie niet veel gemakkelijker is dan een dieet. http://youtu.be/BcgOxNVj3Q4 - ADHD en de Wonderlijke Wegen van de Wetenschap: over medicatie, neurofeedback en het RED-dieet... In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, werd aan het publiek de vraag voorgelegd hoe het mogelijk is dat een therapie die geen effect heeft op ADHD (neurofeedback) algemeen wordt toegepast, terwijl een therapie die veel effect heeft op ADHD (het RED-dieet) wordt afgeraden. http://youtu.be/rqlkjTt2t8Y - Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen... Deze film, waarin prof. Rutger Jan van der Gaag kinderen met ADHD interviewt en waarin kinderen aangeven hoe ongelukkig ze kunnen zijn met medicatie, is opgenomen tijdens het ADHD-symposium op 10 oktober 2011 http://youtu.be/52w-XNBZ9BI - ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd... Deze film, waarin uitgelegd wordt wat nu precies bekend is over de effecten van voeding op ADHD, is opgenomen tijdens de promotieplechtigheid van dr. Lidy Pelsser, op 10 oktober 2011 http://youtu.be/SmR0312D4n0 Links: - ‪‪http://www.redcentrum.nl‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - ‪http://www.nji.nl/erkenning‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Video Productie: Oddball Graphics (http://www.oddballgraphics.com/)
Views: 6012 PelsserRedCentrum
ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd...
 
06:56
ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd... ADHD is een ernstig probleem; niet alleen voor de kinderen zelf, ook voor hun omgeving. In dit filmpje wordt achtergrondinformatie gegeven over ADHD, over de diagnose en over de therapie. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de ernst van de klachten, níet aan de hand van de oorzaak, want de oorzaak van ADHD was tot voor kort onduidelijk. ADHD is dus eigenlijk geen echte diagnose; het is een symptomencomplex. De huidige therapie, meestal medicatie, kent een aantal voordelen, maar ook veel nadelen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de langetermijn-effecten van medicatie teleurstellend zijn en dat de klachten weer terugkeren zogauw het tabletje is uitgewerkt. In feite worden de symptomen slechts tijdelijk onderdrukt. Onderzoek naar de oorzaak van ADHD is daarom heel belangrijk, zodat preventie mogelijk wordt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voeding bij 60% van de kinderen met ADHD de oorzaak kan zijn van de gedragsproblemen. Voedingsonderzoek is te verdelen in twee categorieën: de kleurstofonderzoeken en de dieet- (RED)-onderzoeken. De verschillen tussen kleurstofonderzoeken en dieetonderzoeken zijn zeer groot: gebleken is, ondanks het feit dat kleurstoffen vaak genoemd worden als oorzaak van ADHD, dat kleurstoffen NIET de oorzaak zijn van ADHD. Ook is gebleken dat een eliminatiedieet (het RED-dieet) zeer grote effecten kan hebben op het gedrag van kinderen, zowel op ADHD als op ODD (opstandig gedrag). Niet alleen de gedragsproblemen, ook lichamelijke klachten kunnen sterk verminderen na het volgen van het RED-dieet. Het RED-onderzoek is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkend als bewezen effectieve interventie en wordt op dit moment in Nederland geïmplementeerd. Het RED-onderzoek is specialistisch onderzoek en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide artsen, werkzaam in een Pelsser RED Centrum. Artsen en GGZ-verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in het volgen van de opleiding en in het starten van een eigen Pelsser RED Centrum, worden dringend verzocht contact op te nemen (http://www.adhdenvoeding.nl/artsen-gezocht/). Voor meer informatie: http://www.redcentrum.nl Ervaringsverhalen vindt u in "Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen..." Links: - http://www.adhdenvoeding.nl/artsen-gezocht/ - http://www.redcentrum.nl - http://www.nji.nl/erkenning - http://www.adhdenvoeding.nl/pvg-dieet-bewezen-effectief-bij-kinderen-met-adhd/ - http://www.thelancet.com - Proefschrift Pelsser (http://www.adhdenvoeding.nl/proefschrift/) - http://www.adhdenvoeding.nl/cms/wp-content/uploads/2011/02/Pelsser-The-Lancet-2011-Publication-INCA-study.pdf
Views: 15464 PelsserRedCentrum
The amazing effects of Food on ADHD
 
07:27
A breakthrough in ADHD research: is ADHD an allergy and have we found the missing link? Children tell their story about the effects of a Restricted Elimination Diet (RED) on ADHD, at a Dutch medical congress. Until recently the cause of ADHD was mainly unknown, but now we may have established an important causal factor: scientific research into the effects of an RED on ADHD has convincingly shown that ordinary foods may be causal of ADHD. According to a recent publication in The Lancet (February 2011), the number of children with Food-Induced ADHD (FI-ADHD) may even amount up to 60%, the behavioural problems disappearing at home as well as at school. In children diagnosed FI-ADHD medication will no longer be necessary. Strikingly, comorbid oppositional defiant disorder (ODD) may disappear as well. In children showing clinically relevant behavioural improvements following a 5-week RED a hypersensitivity to food may be underlying the behavioural disorder. Consequently, showing ADHD or ODD when eating specific foods might be compared to getting eczema from strawberries or asthma from oranges. Consequently, in children with FI-ADHD a diet may be a healthy alternative for medication. For the record, this is not about colourings or sugar, on the contrary, all kinds of ordinary foods may be incriminated, like potatoes, fish, eggs, beef, grapes and many other foods: each child with FI-ADHD may react to different foods. At a medical congress in the Netherlands children with ADHD told a spellbound audience about their experiences with the RED, about how they felt when taking medication, and about the difficulties of having to follow a diet. Learn more about ADHD and Food on http://www.adhdresearchcentre.nl/english
Views: 4226 PelsserRedCentrum
Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen...
 
07:41
Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen... Tot voor kort was de oorzaak van ADHD niet bekend. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ADHD veroorzaakt kan worden door een overgevoeligheid voor voeding. Doodgewone, dagelijkse voedingsmiddelen kunnen de oorzaak zijn van ADHD en van ODD (opstandig gedrag). Dus net zoals een kind eczeem of astma kan krijgen door voeding, zo kan ook ADHD veroorzaakt worden door voeding. Door een aangepast dieet kunnen de ADHD-symptomen, bij 60% van de kinderen, volledig verdwijnen. Deze kinderen worden doorsnee kinderen met normaal gedrag. Zowel thuis als op school doen ze het prima, zonder medicijnen. Kinderen met ADHD die het RED-dieet gevolgd hebben, vertellen over hun ervaringen. Hoe ging het met ze voordat ze het RED-dieet volgden en hoe is het met ze na het RED-dieet, zonder medicatie. Ook vertellen kinderen en ouders hoe zwaar het RED-dieet eigenlijk is. Kinderen met gedragsproblemen kunnen aangemeld worden voor het RED-onderzoek via http://www.adhdenvoeding.nl/contact/ Meer achtergrondinformatie vindt u in: "ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd..." Links: - http://www.adhdenvoeding.nl/artsen-gezocht/ - http://www.redcentrum.nl - http://www.nji.nl/erkenning - http://www.adhdenvoeding.nl/pvg-dieet-bewezen-effectief-bij-kinderen-met-adhd/ - http://www.thelancet.com - Proefschrift Pelsser (http://www.adhdenvoeding.nl/proefschrift/) - http://www.adhdenvoeding.nl/cms/wp-content/uploads/2011/02/Pelsser-The-Lancet-2011-Publication-INCA-study.pdf
Views: 19411 PelsserRedCentrum
"Ik kan alles weer terugvinden in mijn hoofd": het verhaal van Tim, een jongen met ADHD en ODD...
 
03:37
"Ik kan weer alles terugvinden in mijn hoofd": het verhaal van Tim, een jongen van 13 met ADHD en ODD. Tenminste, dat had hij... Tim was, ondanks de medicatie die hij gebruikte, heel vergeetachtig. Ook was hij vaak boos en agressief. Thuis was er veel ruzie, en op school werd hij vaak de klas uitgezet, ondanks de intensieve begeleiding die hij kreeg. Hij wou zich heel graag anders gedragen, maar zelfs met medicatie lukte dat niet en had hij grote gedragsproblemen. Toen hij hoorde dat ADHD helemaal zou kunnen verdwijnen na het volgen van een dieet, het RED-dieet, en dat hij dan wellicht helemaal zonder medicatie zou kunnen, toen was Tim zeer gemotiveerd om mee te doen. Want wat is 5 weken dieet op een mensenleven... In deze film vertelt Tim, samen met zijn grote zus, wat het RED-dieet voor effect heeft op zijn gedrag en op zijn schoolresultaten. Of hij liever medicijnen heeft dan een dieet? Kijk en luister naar het interview met Tim en zijn zus, opgenomen tijdens het wetenschappelijk congres Samen nog Beter 3, een congres voor kinderartsen en psychologen, op 12 april 2012. Kijk ook naar: - Wonderen bestaan: Tim's moeder vertelt over ADHD en het RED-dieet. Een hartverscheurend verhaal... Een indrukwekkend ervaringsverhaal waaruit blijkt hoe groot de impact kan zijn van ADHD op een gezin, werd voorgelezen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD. http://youtu.be/b2qfhXZ_O3Y - ADHD en de Wonderlijke Wegen van de Wetenschap: over medicatie, neurofeedback en het RED-dieet... In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, werd aan het publiek de vraag voorgelegd hoe het mogelijk is dat een therapie die geen effect heeft op ADHD (neurofeedback) algemeen wordt toegepast, terwijl een therapie die veel effect heeft op ADHD (het RED-dieet) wordt afgeraden. http://youtu.be/rqlkjTt2t8Y - Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen... Deze film, waarin prof. Rutger Jan van der Gaag kinderen met ADHD interviewt en waarin kinderen aangeven hoe ongelukkig ze kunnen zijn met medicatie, is opgenomen tijdens het ADHD-symposium op 10 oktober 2011 http://youtu.be/52w-XNBZ9BI -ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd... Deze film, waarin uitgelegd wordt wat er precies bekend is over de effecten van voeding op ADHD, is opgenomen tijdens de promotieplechtigheid van dr. Lidy Pelsser, op 10 oktober 2011 http://youtu.be/SmR0312D4n0 Links: - ‪‪http://www.redcentrum.nl‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - ‪http://www.nji.nl/erkenning‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Video Productie: Oddball Graphics (http://www.oddballgraphics.com/)
Views: 6750 PelsserRedCentrum
ADHD en de Wonderlijke Wegen van de Wetenschap: over medicatie, neurofeedback en het RED-dieet
 
11:27
Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voeding op ADHD heeft aangetoond dat ADHD, na het volgen van een 5-weken durend Restricted Elimination Diet (RED), volledig kan verdwijnen: volgens een recente studie zelfs bij 60% van de kinderen met ADHD. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van neurofeedback op ADHD heeft daarentegen aangetoond dat neurofeedback geen effect heeft op ADHD en dat zelfs de placebobehandeling beter werkt. Zo veel effect als RED heeft op ADHD, zo weinig effect heeft neurofeedback. Desondanks wordt op dit moment neurofeedback veel toegepast en wordt het volgen van het RED-dieet afgeraden. Hoe is dit mogelijk? Waarom worden de kosten van ADHD nog meer verhoogd door een therapie toe te passen die niet werkt? En waarom wordt het RED-dieet niet standaard toegepast? Het is een bewezen effectieve interventie en de voordelen van RED-onderzoek zijn groot: implementatie kan leiden tot 1) het voorkómen van ADHD; 2) minder medicijngebruik; 3) minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs, en 4) een normale ontwikkeling van het kind, mét vriendjes, zónder ongelukken en zónder veelvuldig artsen- en therapeutenbezoek. In deze videoregistratie van een lezing gegeven door dr. Lidy Pelsser wordt, aan de hand van de wetenschappelijke feiten, getracht deze controverse in de medische wetenschap te doorgronden. Kijk ook naar: "Ik kan alles weer terugvinden in mijn hoofd": het verhaal van Tim, een jongen met ADHD en ODD... In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, vertelt Tim samen met zijn zus over hoe zijn leven was vóór het RED-dieet, met medicatie. Ook beantwoordt hij de vraag of medicatie niet veel gemakkelijker is dan een dieet. http://youtu.be/BcgOxNVj3Q4 -Wonderen bestaan: Tim's moeder vertelt over ADHD en het RED-dieet. Een hartverscheurend verhaal... Een indrukwekkend ervaringsverhaal waaruit blijkt hoe groot de impact kan zijn van ADHD op een gezin en dat werd voorgelezen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD. http://youtu.be/b2qfhXZ_O3Y -Geen ADHD meer door het RED-dieet: kinderen en ouders vertellen... Deze film, waarin prof. Rutger Jan van der Gaag kinderen met ADHD interviewt en waarin kinderen aangeven hoe ongelukkig ze kunnen zijn met medicatie, is opgenomen tijdens het ADHD-symposium op 10 oktober 2011 http://youtu.be/52w-XNBZ9BI -ADHD en voeding: het RED-dieet uitgelegd... Deze film, waarin uitgelegd wordt wat nu precies bekend is over de effecten van voeding op ADHD, is opgenomen tijdens de promotieplechtigheid van dr. Lidy Pelsser, op 10 oktober 2011 http://youtu.be/SmR0312D4n0 Links: - ‪‪http://www.redcentrum.nl‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - ‪http://www.nji.nl/erkenning‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Video Productie: Oddball Graphics (http://www.oddballgraphics.com/)
Views: 2776 PelsserRedCentrum
Trailer: Meet de wetenschap met twee maten? Over ADHD, neurofeedback en het RED-dieet...
 
01:28
De kosten en het medicijngebruik van kinderen met ADHD zouden kunnen halveren, desondanks gebeurt dat niet. Integendeel, de kosten worden nog verder verhoogd door het toepassen van therapieën waarvan bewezen is dat ze niet werken. Uit drie dubbelblinde studies(1-3) is namelijk gebleken dat neurofeedback, een therapie die veel wordt toegepast, geen effect heeft op kinderen met ADHD. Daarentegen is uit vijf dubbelblinde studies(4-8) gebleken dat een Restricted Elimination Diet (RED) meer effect heeft dan ritalin.(9) Wanneer RED-onderzoek standaard wordt toegepast, zou ADHD bij 60% van de kinderen voorkomen kunnen worden: preventie van ADHD is hiermee binnen handbereik. De vraag is waarom een therapie die niet werkt standaard wordt toegepast, terwijl een therapie die wel werkt veel tegenwerking ondervindt. Meet de wetenschap met twee maten? Houdt men star vast aan prior beliefs en staat men daarom niet open voor nieuwe inzichten? Kan dat verklaren waarom, ondanks overtuigend bewijs en twee implementatieadviezen [2001 (10), 2011 (11)] er door het RIVM nog meer dubbelblind onderzoek geëist wordt naar de invloed van RED op ADHD?(12) En kan dit ook verklaren waarom, als na een tussentijdse analyse van een dubbelblinde neurofeedback-studie blijkt dat neurofeedback geen effect heeft op ADHD, deze studie vervolgens niet-geblindeerd wordt voortgezet?(2) De feiten op een rij: • Twee positieve dubbelblinde medicatie-studies zijn voldoende om het betreffende medicijn een label te geven; • Vijf positieve dubbelblinde RED-studies (n=5) leiden tot de roep om meer dubbelblind bewijs en niet tot acceptatie van deze mogelijkheid tot preventie; • Drie negatieve dubbelblinde neurofeedbackstudies (n=3) leiden tot opheffing van blindering van lopende studies en niet tot het afraden van deze therapie. Het gedogen van een therapie die niet werkt (neurofeedback) en het tegenhouden van een therapie die wel werkt (RED-dieet), is een ontwikkeling de wetenschap onwaardig. Hoe leggen we dit uit aan de ouders van kinderen met ADHD en aan de belastingbetaler? Het kind met ADHD is letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening. -Voor een literatuuroverzicht betreffende de in de tekst genoemde literatuur (1-12): http://www.redcentrum.nl/algemeen -Zie ook de film "ADHD en de Wonderlijke Wegen van de Wetenschap: over medicatie, neurofeedback en het RED-dieet": http://youtu.be/rqlkjTt2t8Y. In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, werd aan het publiek de vraag voorgelegd hoe het mogelijk is dat een therapie die geen effect heeft op ADHD (neurofeedback) algemeen wordt toegepast, terwijl een therapie die veel effect heeft op ADHD (het RED-dieet) wordt afgeraden. Kijk ook naar: -"Ik kan alles weer terugvinden in mijn hoofd": het verhaal van Tim, een jongen met ADHD en ODD... In deze film, die werd opgenomen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD, vertelt Tim samen met zijn zus over hoe zijn leven was vóór het RED-dieet, met medicatie. Ook beantwoordt hij de vraag of medicatie niet veel gemakkelijker is dan een dieet. http://youtu.be/BcgOxNVj3Q4 -Wonderen bestaan: Tim's moeder vertelt over ADHD en het RED-dieet. Een hartverscheurend verhaal... Een indrukwekkend ervaringsverhaal waaruit blijkt hoe groot de impact kan zijn van ADHD op een gezin, werd voorgelezen tijdens een wetenschappelijk congres over ADHD. http://youtu.be/b2qfhXZ_O3Y
Views: 2519 PelsserRedCentrum
In Gelderland
 
07:27
In Gelderland (Omroep Gelderland)
Views: 786 PelsserRedCentrum